Ons aangeharkte landje staat in en rond de bebouwde kom nogal vol met saai, monotoon en exotisch groen, kale bedrijfsterreinen en eentonige cultuurnatuurgebieden. Het is dus niet vreemd dat het aantal soorten wilde planten en dieren hier meestal niet hoog is. Steeds meer mensen willen dat liever anders. Goed bedoelde acties als kleurige bloemenmengsels zaaien en bijenhotelletjes ophangen werken echter vaak maar heel tijdelijk, weinig of niet. De Groene Jeroenen vormen deze deprimerende landschappen graag om tot ‘Natuurrijkjes’: interessante en duurzame groenplekken vol inheemse planten en wilde dieren!

Gemiddeld stadsgroen in de zomer: onnatuurlijke, kale grasvlaktes met (vaak uitheemse) bomen. Te uniform en te vaak gemaaid voor bloemen en kruiden, veel te onveilig en met veel te weinig voedsel voor de meeste dieren…
Dezelfde kale grassteppe in de winter: geen gelegenheid voor dieren om te overwinteren, nog kaler, nog voedselarmer…

INHEEMSE WILDE PLANTEN EN DIEREN

Bij het ontwerpen van natuurrijke groenstroken en parken zijn twee zaken heel belangrijk: het ontwerp en het beheer. Hoe mooi het gezaaide plantgoed ook staat te bloeien in mei: als het te snel of te vaak gemaaid wordt houdt die bloemenweelde snel op. Hoe veel wilde dieren er ook kunnen leven van goed gezaaid en inheems plantgoed: als ze er niet kunnen schuilen, wonen, drinken of overwinteren houdt het ook snel op.

Op dezelfde plek kan het ook zo: inheemse struiken planten; ‘beestenbankjes’ (vol dierenschuilgelegenheden) plaatsen; inheemse kruiden zaaien, reliëfvergroting, dood hout aanbrengen en vervolgens langdurig, kundig en natuurlijk maaibeheer toepassen.

MENSEN

Daarnaast is het natuurlijk ook heel prettig als wij mensen zelf ook van dat mooie natuurgroen kunnen genieten. Dus richten we deze groengebieden graag zo in dat mensen het er ook heel fijn vinden. Door het slim ontwerpen van wandelpaden, struwelen, bosranden, zichtlijnen en zitplekken kunnen bezoekers allerlei wilde planten en wilde dieren veel dichterbij en veel beter beleven.

En wilde dieren kunnen in zulke verfraaide landschappen ’s winters ook overleven. Rommelig? Tja, het is minder strak en netjes dan het was, maar daar moppert u toch ook niet over als u fijn in de wilde natuur rond loopt?

FILOSOFIE

Natuur is ‘landschap dat niet of nauwelijks door de mens is aangeraakt’. Nederland is daarmee waarschijnlijk het meest ‘gerepte’ land ter wereld. Ons landschap is ‘cultuurlandschap’ en zelfs de meeste van onze ‘natuurgebieden’ zijn vooral ‘cultuurnatuurgebieden’. Daardoor is het lastig om te bepalen hoe de wilde natuur er uit zag en hoe ‘nieuwe natuur'(-tuinen) er uit zouden kunnen zien. Ook omdat grote delen van ons land oorspronkelijk veel en veel natter waren dan nu.

Wat als…?

Wij gaan uit van het idee: ‘Hoe zou het er hier ongeveer uit zien als de mens hier niet zo heftig had huisgehouden’. Daarbij proberen we allerlei vastgeroeste ‘natuur en landschapsbeheer’-gewoonten los te laten. De bodem is voor ons de basis en we streven er naar om zo veel mogelijk diversiteit te bereiken door hoogteverschillen, waterpartijen, nat-droog-variatie, dood hout en schuilmogelijkheden te creëren. Daarnaast richten we gebieden zo in dat mensen die rijkdom ten volle kunnen beleven en er dus graag willen wandelen of recreëren. Nog simpeler gezegd: ‘Wat zouden we met dit stuk grond doen als het van ons was?!’

Natuur-rijk

De rijkste en mooiste plekjes in wilde natuur zijn overgangen zoals bosranden en oevers. Hier is de variatie aan nat/droog, ruigte, openheid, schuilplaatsen en voedsel een stuk hoger dan midden in het bos op het open veld en dus vind je hier het meeste leven en het mooiste uitzicht. Ons stedelijk gebied is grotendeels beton-grijs en natuur-arm, dus ons idee is om de nu nog kale stadsoevers en saaie grasstroken ‘extra-natuurlijk’ om te vormen tot rijke rivieroevers en prachtige bosrandstroken. Dit noemen wij ‘natuurrijkjes’: geen 100 % echte natuur, maar wel zoveel mogelijk natuurlijk en soms zelfs nog wat rijker zelfs!

DE GROENE JEROENEN: WERKWIJZE

  • Wij komen de eerste keer vrijblijvend langs, bekijken de situatie, horen uw wensen aan en doen wat eerste suggesties.
  • Bij een goede klik maken we daarna een passend ontwerp en een begroting.
  • Het is vervolgens aan u of u alles vervolgens door ons wil laten doen (uurtarief), door een ander of desgewenst (gedeeltelijk) zelf.
  • De bodem is voor ons de basis en we streven er naar om zo veel mogelijk diversiteit te bereiken door hoogteverschillen, waterpartijen, nat-droog variatie en schuilmogelijkheden te creëren.
  • We communiceren makkelijk en laagdrempelig
  • We hergebruiken graag
  • We verkopen u geen zaken die we zelf ook niet zouden willen gebruiken
  • We bekijken steeds enerzijds wat ideaal voor de planten en dieren zelf zou zijn en anderzijds wat voor de groengebruikers prettig en praktisch is.
  • Naast al deze zaken letten wij ook op duurzaam regenwaterbeheer, hergebruik, zichtlijnen en geven wij duurzaam beheeradvies.

HOE WERKT NATUUR?

Het oude natuurlijke Holland was zó vruchtbaar en mild dat in de lente en de zomer alles eigenlijk meteen dicht groeide. In dat schandalig onbeheerde oude natuurlandschap zorgden overstromingen, stormen, ijsgang en andere ‘natuurrampen’ er voor dat dat dichtgroeien op veel plekken niet lukte. Al dat overenthousiast groeiende groen werd ook nog eens enorm in toom gehouden door een gigantische massa aan plantenetende insecten en grazende zoogdieren. Wat het ene jaar een bos was kon een jaar later zomaar opeens een kale vlakte zijn. Die ‘natuurlijke vernielzucht’  zorgde zo steeds voor een enorme verscheidenheid aan dichte en open bossen, bosweides, moerassen en allerlei soorten ‘ruigte’. Die ‘natuurlijke dynamiek’ zorgt zo dus eigenlijk voor een continue, enorme rijkdom aan planten, dieren en landschapstypes.

Toen we die natuurrampen flink hadden beperkt en de gigantische massa aan groen-vretende dieren hadden laten verdwijnen moesten we zelf dat nog steeds overenthousiast groeiende groen in toom gaan houden. Dat moest natuurlijk altijd zo goedkoop mogelijk, dus dat gebeurde altijd nogal grootschalig en drastisch, met als gevolg allerlei beheerde landschappen die weinig overeenkomsten meer hebben met de oorspronkelijke enorm rijke natuur alhier.

HOE WERKEN ‘NATUURRIJKJES’?

Bij gebrek aan die oorspronkelijke wilde grazers en natuurrampen zullen wij die rollen in natuurrijkjes dus zélf zo veel mogelijk moeten gaan vervullen. Je kan een natuurrijkje nog zo mooi mogelijk ontwerpen en realiseren, maar als je het daarna niet goed beheerd wordt het alsnog een eenvormige, dichte jungle. In natuurrijkjes zal een kundige beheerder dan ook regelmatig ‘oerosje en everzwijntje’ moeten spelen door steeds delen te maaien en te snoeien en af en toe  zelfs iets kapot te maken. Op die manier behouden we rijke en prachtige natuurrijkjes. Waar altijd zowel kale als begroeide plekjes zijn en zo voor elke dier en plant altijd een plekje te vinden is.

Zie ook dit bericht!