Ons aangeharkte landje staat in en rond de bebouwde kom vaak vol met saai, monotoon en exotisch groen, kale bedrijfsterreinen en eentonige cultuurnatuurgebieden. Het is niet vreemd dat het aantal soorten wilde planten en dieren hier meestal niet hoog is. Steeds meer mensen willen dat liever anders. Goed bedoelde acties als wilde bloemenmengsels zaaien en bijenhotels ophangen werken echter vaak maar heel tijdelijk, weinig of niet. De Groene Jeroenen vormen deze deprimerende landschappen graag om tot interessante en duurzame groengebieden vol inheemse planten en wilde dieren!

Gemiddeld openbaar groen in de zomer: kale grassteppe met (vaak uitheemse) bomen. Te uniform en te vaak gemaaid voor bloemen en kruiden, veel te onveilig voor kleine dieren, te weinig voedsel voor de meeste dieren…
Dezelfde kale grassteppe in de winter: geen gelegenheid voor dieren om te overwinteren, nog kaler, nog voedselarmer…

INHEEMSE WILDE PLANTEN EN DIEREN

Bij het ontwerpen van natuurrijke groenstroken en parken zijn twee zaken heel belangrijk: het ontwerp en het beheer. Hoe mooi het gezaaide plantgoed ook staat te bloeien in mei: als het te snel of te vaak gemaaid wordt houdt die bloemenweelde snel op. Hoe veel wilde dieren er ook kunnen leven van goed gezaaid en inheems plantgoed: als ze er niet kunnen schuilen, wonen, drinken of overwinteren houdt het ook snel op.

Op dezelfde plek kan het ook zo: struiken aanplanten; bankjes (vol dierenschuilgelegenheden) plaatsen; kundig natuurlijk maaibeheer; reliĆ«fvergroting, dood hout aanbrengen…

MENSEN

Daarnaast is het natuurlijk ook heel prettig als wij mensen zelf ook van dat mooie natuurgroen kunnen genieten. Dus richten we graag deze groengebieden zo in dat mensen het er ook heel fijn vinden. Door het slim ontwerpen van ‘groencoulissen’, wandelpaden, zichtlijnen en zitplekken kunnen bezoekers allerlei wilde planten en wilde dieren veel dichterbij en veel beter beleven!

En wilde dieren kunnen in zulke verfraaide landschappen ’s winters ook veel beter overleven!

FILOSOFIE

Natuur is ‘landschap dat niet of nauwelijks door de mens is aangeraakt’. Nederland is daarmee waarschijnlijk het meest ‘gerepte’ land ter wereld. Ons landschap is ‘cultuurlandschap’ en zelfs de meeste van onze ‘natuurgebieden’ zijn vooral ‘cultuurnatuurgebieden’. Daardoor is het lastig om te bepalen hoe de wilde natuur er uit zag en hoe ‘nieuwe natuur'(-tuinen) er uit zouden kunnen zien. Ook omdat grote delen van ons land oorspronkelijk veel en veel natter waren dan nu.

Wij gaan uit van het idee: ‘Hoe zou het er hier ongeveer uit zien als de mens hier niet zo heftig had huisgehouden’ en WE proberen allerlei vastgeroeste ‘natuur en landschapsbeheer’-gewoonten los te laten. De bodem is voor ons de basis en we streven er naar om zo veel mogelijk diversiteit te bereiken door hoogteverschillen, waterpartijen, nat-droog-variatie, dood hout en schuilmogelijkheden toe te passen. Daarnaast richten we gebieden zo in dat mensen die rijkdom ten vollen kunnen beleven en er dus graag willen wandelen of recreĆ«ren. Nog simpeler gezegd: ‘Wat zouden we met dit stuk grond doen als het van ons was?!’

Wij komen de eerste keer vrijblijvend langs, bekijken de situatie, horen uw wensen aan, geven wat eerste suggesties en maken bij een goede klik daarna een verrassend en passend ontwerp en begroting. We communiceren makkelijk en laagdrempelig; werken zonder ellenlange studies en rapporten, we hergebruiken graag, onze klanten zijn zeer welkom om zelf ook werk uit te voeren, we verkopen u geen zaken die we zelf ook niet zouden willen gebruiken en we bekijken steeds enerzijds wat ideaal voor de planten en dieren zelf zou zijn en anderzijds wat voor de grondeigenaar en gebruikers zelf prettig en praktisch is. Naast al deze zaken letten wij ook op duurzaam regenwaterbeheer, hergebruik en zichtlijnen en geven wij duurzaam beheeradvies.

Zie ook dit bericht!